Op de vlucht voor het klimaat: Bezoek aan 3 verdwenen dorpen in Fiji

Deel dit artikel:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

English version below

Terwijl wereldleiders over broeikasgassen en protocollen kibbelen, wordt de Zuid-Pacifische eilandengroep Fiji uitgewist door het stijgende zeeniveau en sterke cyclonen. De kustbewoners hebben de keuze: vluchten of vechten tegen het klimaat.

togoru-smalHet water knabbelt aan de stranden van Fiji. Het gunt zelfs de doden geen rust. Het kerkhof van Togoru, een dorp op het grootste eiland van de archipel, is overspoeld. De golven klotsen zacht tegen de gekantelde zerken die overdekt zijn met zeepokken. De namen zijn onleesbaar geworden, uitgewist door de zee.

‘Bula!’ De Fijische begroeting klinkt verbaasd, er komt zelden bezoek. De dorpschef James Dunn (71) was makkelijk te vinden, er zijn nog maar drie huizen in Togoru. Op het strand wijst hij naar de verdronken doden. ‘Het dorp lag nog verder, achter het kerkhof. In 20 jaar tijd is de zee een paar honderd meter opgeschoven. Het huis waar ik geboren ben, is weg.’

Zijn voorouders zijn hier begraven, maar hij kan hun graf niet meer bezoeken. Zijn over-overgrootvader kwam uit het verre Ierland en stichtte dit dorp, wat zijn ongewone naam voor een Fijiër verklaart. Vijf generaties later is Dunn waarschijnlijk de laatste dorpschef. Hij is ongewild de laatste hoofdman van een dorp op de frontlinie tegen de klimaatverandering.

Lees het volledige artikel op de website van De Tijd: ‘De golven kloppen aan onze deur’ of bekijk de pdf.

Meer foto’s op instagram.com/atlastronaut

Nowhere to hide from climate change

togoru-smalThe water is nibbling away the beaches of Fiji. Not even the dead are allowed peace of mind. The graveyard of Togoru – a village on the largest island of Fiji – has been submerged. The waves are sloshing softly against the tilted tombstones covered with barnacles. The names have become illegible, erased by the sea.

“Bula!” The Fijian greeting comes with surprise – no visitor ever comes this way. The village headman of Togoru was easy to find since only three houses are left of the village. On the beach, James Dunn (72) points to the drowned dead. “The village was even further behind the graveyard. In 20 years’ time, the sea has moved in a few hundred meters. The house where I was born is gone.” The patriarch remembers the graveyard being covered by the shade of the palm trees.

The ancestors of James Dunn are buried here, but he can’t visit their graves anymore. His great-great-grandfather came all the way from Ireland to build this village. That explains his extraordinary name for a Fijian. Five generations later, James is probably the last headman of a village on the frontline against climate change.

Read the complete article on the website of IPS: ‘Nowhere to hide from climate change

More pictures at instagram.com/atlastronaut

Deel dit artikel:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail